Category Archives: Cảm biến

Cảm biến, đại lý Cảm biến, nhà phân phối Cảm biến

Công tắc hành trình Azbil SL1-P Việt Nam

Công tắc hành trình Azbil SL1-P Việt Nam Azbil SL1-A Azbil SL1-B Azbil SL1-D Azbil SL1-E Azbil SL1-H Azbil SL1-P Azbil SL1-DK Azbil SL1-EK Azbil SL1-PK Sensor TY7043Z0P00 Sensor TY7053Z0P01 Sensor TY7043Z0K00 Sensor TY7043Z0P00-1 Sensor TY7043Z0P01-1 Sensor TY7053Z0P00-1 Sensor TY7043Z0K00-1 Switch BZ-2RW80-AZ Switch BZ-2RW80147-A2 Switch BZ-2RW80196-A2 Switch BZ-2RW805551-A2 Switch BZ-2RW8072-AZ Switch BZ-2RW80722555105-A2 Switch BZ-2RW82-AZ Switch […]

Cảm biến từ trường OT-24-NO-8

Cảm biến từ trường OT-24-NO-8 Bộ hiển thị giám sát dọc trục BZL-10C Cảm biến khe hở không khí lớp trên vị trí -Y+X VM5.1 Cảm biến nhiệt độ thanh dẫn cao áp PRB-GB-10M-ST-L Cản biến nhiệt độ mối nối thanh dẫn PRB-GB-10M-ST-L Công tắc hành trình 3SE2 120-1GW Rơ le thời gian 700-FMS4UU18 Pin […]

Pepperl+Fuchs NBB8-18GM60-A2-V1

Pepperl+Fuchs NBB8-18GM60-A2-V1 NBB8-18GM55-US-V93 NBB8-18GM60-US NBB8-18GM60-UO NBB8-18GM60-US-V12 NBB8-18GM60-UO-V12 NBB10-30GK50-E0 NBB10-30GK50-E2 NBB10-30GK50-E2-10M NBB10-30GK50-E2-30M NBB10-30GM40-E2 NBB10-30GM40-Z0 NBB10-30GM40-Z0-V1 NBB10-30GM40-Z3-V1 NBB10-30GM50-E0 NBB10-30GM50-E0-5M NBB10-30GM50-E0-V1 NBB10-30GM50-E2 NBB10-30GM50-E2-5M NBB10-30GM50-E2-V1 NBB10-30GM60-A0 NBB10-30GM60-A0-V1 NBB10-30GM60-A2 NBB10-30GM60-A2-V1 NBB10-30GKK-WO NBB10-30GKK-WS NBB10-30GK-WS NBB10-30GM50-WO NBB10-30GM50-WO-10M NBB10-30GM50-WO-V12 NBB10-30GM50-WS NBB10-30GM50-WS-V12 NBB15-30GM30-E2 NBB15-30GM30-E2-V1 NBB15-30GM50-E0 NBB15-30GM50-E0-V1 NBB15-30GM50-E2 NBB15-30GM50-E2-10M NBB15-30GM50-E2-V1 NBB15-30GM60-A0 NBB15-30GM60-A2 NBB15-30GM60-A2-10M NBB15-30GM60-A2-V1 NBB15-30GM50-WO NBB15-30GM50-WO-V12 NBB15-30GM50-WS NBB15-30GM50-WS-V12 NBB15-30GM50-WS-5M Đại lý Pepperl+Fuchs NBB8-18GM60-A2-V1 | Nhà phân […]

Pepperl+Fuchs NBB4-12GM50-E2

Pepperl+Fuchs NBB4-12GM50-E2 NBB4-12GM50-E2-5M NBB4-12GM50-E2-V1 NBB4-12GM50-E3 NBB4-12GM50-E3-V1 NBB4-12GM75-US NBB5-18GK50-E0 NBB5-18GK50-E2 NBB5-18GK50-E2-40M NBB5-18GM20-E2 NBB5-18GM20-E2-V1 NBB5-18GM40-E1 NBB5-18GM40-E2 NBB5-18GM40-E2-V1 NBB5-18GM40-E3-V1 NBB5-18GM40-Z0 NBB5-18GM40-Z0-V1 NBB5-18GM40-Z3-V1 NBB5-18GM50-E0 NBB5-18GM50-E0-5M NBB5-18GM50-E0-V1 NBB5-18GM50-E2 NBB5-18GM50-E2-10M NBB5-18GM50-E2-5M NBB5-18GM50-E2-V1 NBB5-18GM60-A0 NBB5-18GM60-A0-5M NBB5-18GM60-A0-V1 NBB5-18GM60-A2 NBB5-18GM60-A2-10M NBB5-18GM60-A2-V1 NBB5-18GM70-E2-V1 NBB5-18GK-WS NBB5-18GM60-WO NBB5-18GM60-WO-V12 NBB5-18GM60-WS NBB5-18GM60-WS-V11 NBB5-18GM60-WS-V12 NBB8-18GM30-E2 NBB8-18GM30-E2-V1 NBB8-18GM30-E3 NBB8-18GM30-E3-V1 NBB8-18GM50-E0 NBB8-18GM50-E0-5M NBB8-18GM50-E0-V1 NBB8-18GM50-E2 NBB8-18GM50-E2-5M NBB8-18GM50-E2-V1 NBB8-18GM60-A0 NBB8-18GM60-A0-V1 NBB8-18GM60-A2 NBB8-18GM60-A2-10M Đại lý Pepperl+Fuchs […]

Pepperl+Fuchs NBB2-8GM30-E2-0.5M-V1

Pepperl+Fuchs NBB2-8GM30-E2-0.5M-V1 NBB2-8GM30-E2-5M NBB2-8GM30-E2-V1 NBB2-8GM30-E3 NBB2-8GM30-E3-10M NBB2-8GM40-E0-V1 NBB2-8GM40-E2-V1 NBB2-8GM40-E2-V3 NBB2-8GM40-E3-V3 NBB2-8GM50-E0 NBB2-8GM50-E2 NBB2-8GM50-E2-10M NBB2-8GM50-E2-5M NBB2-12GK50-E2 NBB2-12GM40-E0 NBB2-12GM40-E1 NBB2-12GM40-E2 NBB2-12GM40-E2-V1 NBB2-12GM40-E3 NBB2-12GM40-Z0 NBB2-12GM40-Z0-V1 NBB2-12GM50-A2-V1 NBB2-12GM50-E0 NBB2-12GM50-E0-5M NBB2-12GM50-E0-V1 NBB2-12GM50-E1 NBB2-12GM50-E1-V1 NBB2-12GM50-E2 NBB2-12GM50-E2-10M NBB2-12GM50-E2-5M NBB2-12GM50-E2-V1 NBB2-12GM50-E3-V1 NBB2-12GM60-A0 NBB2-12GM60-A0-V1 NBB2-12GM60-A2 NBB2-12GM60-A2-V1 NBB2-12GM60-WS NBB4-12GM30-E2 NBB4-12GM30-E2-5M NBB4-12GM30-E2-V1 NBB4-12GM30-E2-V3 NBB4-12GM30-E3 NBB4-12GM30-E3-V1 NBB4-12GM40-E0 NBB4-12GM50-A0 NBB4-12GM50-A0-V1 NBB4-12GM50-A2 NBB4-12GM50-A2-V1 NBB4-12GM50-E0 NBB4-12GM50-E0-V1 NBB4-12GM50-E1 NBB4-12GM50-E1-V1 Đại lý Pepperl+Fuchs […]

Cảm biến Pepperl+Fuchs NBB4-12GM50-E2-V1

Cảm biến Pepperl+Fuchs NBB4-12GM50-E2-V1 NBB20-U1-Z2 NBB15-U1-E2 NBB15-U1-A2 NBB15-30GM50-WS NBB15-30GM50-WO NBB15-30GM50-E2-V1 NBB15-30GM50-E2 ML100-8-1000-RT/102/115 ML100-55/103/115 NBB0.6-3M22-E0 NBB0.6-3M22-E2 NBB0.6-4GM22-E2 NBB0.6-4GM22-E0 NBB0.8-4M25-E0 NBB0.8-4M25-E2 NBB0.8-5GM25-E0 NBB0.8-5GM25-E2 NBB0.8-5GM25-E2-V3 NBB0.8-5GM25-E3 NBB1-4GM22-E2 NBB1.5-5GM25-E2-V3 NBB1.5-8GM40-E0-V1 NBB1.5-8GM40-E0-V3 NBB1.5-8GM40-E2-V1 NBB1.5-8GM40-E2-V3 NBB1.5-8GM40-E3 NBB1.5-8GM40-Z0 NBB1.5-8GM40-Z1 NBB1.5-8GM50-A0-V1 NBB1.5-8GM50-A2-V1 NBB1.5-8GM50-E0 NBB1.5-8GM50-E0-5M NBB1.5-8GM50-E2 NBB1.5-8GM50-E2-5M NBB1.5-8GM50-Z3-V3 NBB1.5-8GM60-A0 NBB1.5-8GM60-A2 NBB1.5-8GM60-A2-5M NBB2-6.5M25-E2-V3 NBB2-6.5M30-E0 NBB2-6.5M30-E2 NBB2-8GH20-E2-V3 NBB2-8GH40-E2-V3 NBB2-8GM25-E1-V3 NBB2-8GM25-E2-V3 NBB2-8GM25-E3-V3 NBB2-8GM30-A2-V1 NBB2-8GM30-E0 NBB2-8GM30-E0-V1 NBB2-8GM30-E2 NBB2-8GM30-E2-0.2M-V3 […]

Cảm biến Pepperl+Fuchs NJ1.5-8GM-N

Cảm biến Pepperl+Fuchs NJ1.5-8GM-N NJ2-12GM-N NJ4-12GM-N NJ5-18GM-N NJ8-18GM-N NJ10-30GM-N NJ15-30GM-N NJ15+U1+N NJ20+U1+N NJ30+U1+N NJ40+U1+N NJ1.5-18GM-N-D NJ1.5-18GM-N-D-V1 NJ5-18GK-N-150 NJ5-M1-E2-V1 NJ1.5-6.5-40-E2 NJ15+U1+W NJ20+U1+W NJ30+U1+W NJ40+U1+W NJ15+U1+E2 NJ20+U1+E2 NJ30+U1+E2 NJ40+U1+E2 NBB15-U1-A2 NBB20-U1-A2 NBB20-L2-E2-V1 NBN40-L2-E2-V1 NCN4-12GM35-N0 NCN4-12GM35-N0-V1 NCB5-18GM40-NO NCN50-FP-E2-P1 NCB50-FP-W-P1 NCB50-FP-A2-P1 NCN25-F35-A2-250-V1 NCN25-F35-A2-250-15M-V1 NJ2-12GM40-E2 NJ4-12GM40-E2 NJ5-18GM50-E2 NJ8-18GM50-E2 NJ10-30GM50-E2 NBB2-V3-E2 NJ2-V3-N NCN40+U1+NO SJ30-A2 SJ3.5-N LVL-T1-G3S-E5PG-NA NCB50-FP-A2-P1 UC500-30GM-IUR2-V15 UC2000-30GM-IUR2-V15 UC4000-30GM-IUR2-V15 UB2000-30GM-H3 […]

Cảm biến Pepperl+Fuchs RLK31-54/31/115

Cảm biến Pepperl+Fuchs RLK31-54/31/115 RLK31-6/31/115 RLK39-54/31/40a/116 RLK39-54-Z/31/40A/116 RLK39-8-2000/31/40a/116 RLK39-8-2000-Z/31/40a/116 RLK39-55/31/35/40a/116 RLK39-55-Z/31/35/40a/116 RL39-8-2000/30/40A/116/126A RL39-8-2000/32/40A/116/126A RL39-54/32/40A/73C/82A(/30) RL39-8-2000/32/40A/82A/116(/32) VDM35-30-R/20/105/122(-S) LA39/LK39/31/40a/116 LA39/LK39-Z/31/40a/116 LD39/LV39/30/40A/116/126A(/32) MLV11-54-G/47/112(/48) NBN4-12GM50-E0/E2 NBN4-12GM40-Z0 NBN4-12GM50-E2-V1 NBB4-12GM50-E0/E2 NBB4-12GM50-E0/E2/V1 NBB1.5-8GM50-E2(-V1) NBB2-12GM50-E0/E2(-V1) NBB5-18GM50-Z0 NBB5-18GM50-E0/E2 NBB5-18GM50-E2-V1 NBB5-18GM40-ZO NBB5-18GM50-ZO NBB5-18GM50-ZO-V1 NBB5-18GM50-WS NBB20-U1-E2 NBB8-18GM50-E0/E2 NBB10-30GM50-E0/E2 NBB10-30GM50-E2-V1 NBB10-30GM50-ZO-V1 NBB10-30GM40-ZO NBB10-30GM50-WO/WS NBN8-18GM50-E0/E2 NBN8-18GM50-WO NBN8-18GM50-WS NBN8-18GM50-E2-V1 NBN8-18GM40-ZO NBN8-18GM50-E2 NBB15-30GM50-E2 NBB15-30GM50-E2-V1 NBB15-30GM50-WO/WS NBN15-30GM50-E0 NBN15-30GM50-E2 NBN15-30GM40-Z0 NBN5-F7-E0/E2 Đại […]

Cảm biến Pepperl+Fuchs CJ4-12GM-E

Cảm biến Pepperl+Fuchs CJ4-12GM-E CJ8-18GM-E LFL2-CK-U-PVC3 LFL3-CK-U-CSM3 LFL3-CK-U-PVC5 MB60-12GM50-E2-V1 NJ1.5-8GM40-E2-V1 NJ50-FP-E-P1 SJ2-SN NJ5-11-N-G GLV18-55/73/120 GLV12-8-200/37/40b/115 RL28-8-H-2000-IR/47/115 K-LB-2.30G NJ15-M1-E2-V1 NJ10-30GK-E2-T RL39-54/32/40A/82A/116 RL39-8-800/32/40a/82a/116 RLK39-8-800/31/40a/116 RLK39-8-800-Z/31/40a/116 NJ2-12GK-N UB2000-F42-E6-V15 UB1000-18GM75-E6-V15 NCN15-30GM40-N0 NCN15-30GM40-Z0 NBN30-U1-A2-T? LVL-S1-G3S-E5V1-NA NBN30-U1-E0 MLV40-54/47/92 PMI360-F110-IU-V1 VDM28-50-R-IO/73C/110/122 NBN30-U1-E2 NBB15-U1-E2? SUBCON-PLUS-CAN/SC2 RHI58N-0BAK1R61N-01024 RHI58N-0BAK1R61N-02048 NJ5-30GK-S1N RL39-54/32/400/320/116 UB2000-F42-E6-V15 NCN50-FP-W-P1 NCB40-FP-W-P1OBT200-18GM60-E4/E5 OBT500-18GM60-E4/E5 OBS4000-18GM60-E4/E5 OBE10M-18GM60-SE4/SE5 OBT200-18GM60-E5-V1 OBT500-18GM60-E5-V1 ML5-8-400/30/115(32) ML5-6/30/115(32) ML5-54/30/115(32) M5/MV5/30/115(32) G12/GV12/36/40B/115 G12/GV12/37/40B/115 […]