Nhà phân phối IFM

Ontida phân phối các sản phẩm cảm biến Ifm tại Việt Nam gồm:

 • Đại lý cảm biến IFM
 • Cảm biến vị trí IFM
 • Cảm biến quy nạp IFM
 • Cảm biến quang điện IFM
 • Cảm biến điện dung IFM
 • Cảm biến từ tính IFM
 • Cảm biến siêu âm IFM
 • Cảm biến van IFM
 • Cảm biến xi lanh IFM
 • Cảm biến quá trình IFM
 • Cảm biến chất lỏng IFM
 • Cảm biến áp suất IFM
 • Cảm biến chân không IFM
 • Cảm biến mức IFM
 • Cảm biến lưu lượng IFM
 • Đồng hồ đo lưu lượng IFM
 • Cảm biến nhiệt độ IFM
 • Cảm biến phân tích IFM
 • Cảm biến điều khiển chuyển động IFM
 • Bộ mã hóaCảm biến độ nghiêng IFM
 • Cảm biến tốc độ IFM
 • Cảm biến rung IFM
Cảm biến VKV022 Cảm biến LK8122 Cảm biến EVC004
Cảm biến VSE002 Cảm biến LK8124 Cảm biến EVC006
Cảm biến VTV121 Cảm biến LMT100 Cảm biến EVC010
Cảm biến IG515A Cảm biến LR2050 Cảm biến EVC013
Cảm biến IG517A Cảm biến LR3000 Cảm biến EVC014
Cảm biến IG5526 Cảm biến LR3020 Cảm biến EVC01E
Cảm biến IG5533 Cảm biến LR8000 Cảm biến EVC141
Cảm biến IGC213 Cảm biến MFH200 Cảm biến EVC142
Cảm biến IGR203 Cảm biến MFS216 Cảm biến EVC144
Cảm biến IGS205 Cảm biến MK5100 Cảm biến EVC145
Cảm biến IGS206 Cảm biến MK5101 Cảm biến EVC150
Cảm biến IGS208 Cảm biến MK5102 Cảm biến EVC187
Cảm biến IGS209 Cảm biến MK5137 Cảm biến EVC810
Cảm biến IGS214 Cảm biến MK5138 Cảm biến EVC811
Cảm biến IGS232 Cảm biến MK5311 Cảm biến EVM050
Cảm biến IGS233 Cảm biến O1D102 Cảm biến EVT001
Cảm biến IGS702 Cảm biến O1D103 Cảm biến EVT002
Cảm biến IGT200 Cảm biến O1D106 Cảm biến EVT003
Cảm biến IGT202 Cảm biến O1D108 Cảm biến EVT004
Cảm biến IGT203 Cảm biến O1D120 Cảm biến EVT005
Cảm biến IGT204 Cảm biến O1D155 Cảm biến EVT071
Cảm biến IGT205 Cảm biến O2I102 Cảm biến ID5005
Cảm biến IGT206 Cảm biến O3D302 Cảm biến ID5055
Cảm biến IGW201 Cảm biến O5D100 Cảm biến IE5129
Cảm biến IGW202 Cảm biến O5E500 Cảm biến IE5287
Cảm biến II0011 Cảm biến O5H500 Cảm biến IE5312
Cảm biến II0012 Cảm biến O6H201 Cảm biến IE5318
Cảm biến II504A Cảm biến O6H204 Cảm biến IE5328
Cảm biến II5320 Cảm biến O6H300 Cảm biến IE5329
Cảm biến II5321 Cảm biến O6P204 Cảm biến IE5336
Cảm biến II5488 Cảm biến O6P301 Cảm biến IE5343
Cảm biến II5689 Cảm biến O6T202 Cảm biến IE5344
Cảm biến II5697 Cảm biến O7H200 Cảm biến IE5351
Cảm biến II5785 Cảm biến OF5021 Cảm biến IE5367
Cảm biến II5910 Cảm biến AC1147 Cảm biến IEC200
Cảm biến IIC210 Cảm biến AC1256 Cảm biến IEC201
Cảm biến IIS227 Cảm biến AC2251 Cảm biến IER204
Cảm biến IIS234 Cảm biến AC2256 Cảm biến IEW200
Cảm biến IIT205 Cảm biến AC2412 Cảm biến IF5493
Cảm biến IIW202 Cảm biến AC2457 Cảm biến IF5936
Cảm biến IM0011 Cảm biến AC2484 Cảm biến IF6051
Cảm biến IM0013 Cảm biến AC5205 Cảm biến IFC207
Cảm biến IM5115 Cảm biến AC5215 Cảm biến IFC229
Cảm biến IM5116 Cảm biến AL1102 Cảm biến IFC235
Cảm biến IM5135 Cảm biến ANT421 Cảm biến IFC246
Cảm biến IN5121 Cảm biến ANT513 Cảm biến IFR200
Cảm biến IN5224 Cảm biến DD0203 Cảm biến IFS205
Cảm biến IN5225 Cảm biến DD2503 Cảm biến IFS208
Cảm biến IS5068 Cảm biến DI0101 Cảm biến IFS212
Cảm biến IW5051 Cảm biến DI5023 Cảm biến IFS213
Cảm biến IY5045 Cảm biến DTE102 Cảm biến IFS241
Cảm biến KB0025 Cảm biến DTE103 Cảm biến IFS244
Cảm biến KD0009 Cảm biến DTE104 Cảm biến IFS257
Cảm biến KD0012 Cảm biến E20005 Cảm biến IFS704
Cảm biến KI0016 Cảm biến E20059 Cảm biến IFT200
Cảm biến KI5001 Cảm biến E20454 Cảm biến IFT203
Cảm biến KI5002 Cảm biến E20829 Cảm biến IFT206
Cảm biến KI5052 Cảm biến E30016 Cảm biến IFT245
Cảm biến KI505A Cảm biến E40096 Cảm biến IFW200
Cảm biến KI6000 Cảm biến E70581 Cảm biến IFW201
Cảm biến LI2141 Cảm biến EBC023 Cảm biến IFW204
Cảm biến LK7022 Cảm biến EVC001 Cảm biến IG0006
Cảm biến LK7023 Cảm biến EVC002 Cảm biến IG0011
Cảm biến IG0400 Cảm biến IG0094

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199