Cảm biến Huba 511.9310038

Huba 501.99038
HUBA 604.921003
Huba 511.9913
HUBA 680.807310004N 2-wire,range:0-2.5BAR 4-20MA
HUBA '511.932003571
HUBA 604.9100002
HUBA 694.931215
Huba Control 5436 0-10bar
Huba Control 5436 0-250bar
Huba 511.99229
HUBA 510.933S03550W0 20bar
HUBA pressure sensor 511.917003041W-1-5bar
HUBA pressure sensor 511.931003041-0-16bar
HUBA CONTROL AG 511.9546027
HUBA CONTROL 604.9202021;max.=50mbar(-30T85)
HUBA 511.9430037
HUBA 604.901.0002
huba 620.9981
HUBA 691.9060012
Huba controL 528 9300314 IN
thuba GHG5114407L3502
Huba CH-8116 610.9024
Huba CH-8116 625.9905
HUBA 604.901003
HUBA 511.931003741 0-1.6bar DC24V 4-20ma
HUBA 630.910117
HUBA 694.916025
huba 694.915215140:Range:0-1600pa:Output:4-20mA
HUBA 511.954603844W 0-400bar
huba 511.941203844W 0-100bar
Huba Huba 691
huba huba506-SE
HUBA 511.954603844W 0-400bar
huba 511.941203844W 0-100bar
HUBA CONTROL AG TYPE:694.913025010 out:4-20mA DC24V,0-5mbar
HUBA 691-904110143/HUBA691
HUBA 511. 941203542
HUBA 511. 942003542
HUBA 680.809310104 0-6BAR
huba 692.9300071A1
Huba 1694.915215 0-1600Pa
Huba control 511.9300038
HUBA 511.930003141 0-10bar OUT:4-20mA IN:8-33VDC
HUBA 511.930003142 0-60bar OUT:4-20mA IN:8-33VDC
HUBA 511.930003741 0-25bar OUT:4-20mA IN:8-33VDC
HUBA 604.901003
HUBA YD0510 0-16bar 4-20mA 8-33VDC
HUBA YD0510 0-6bar 4-20mA 8-33VDC
HUBA CONTROL AG 511.9300071
Huba Control 604.9010000 YD1112
HUBA 604 9000021

Đại lý cảm biến Huba 511.9310038 | Nhà phân phối cảm biến Huba 511.9310038 |  Cảm biến Huba 511.9310038

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199