Nhà phân phối Selet

đại lý phân phối selet, đại lý selet, cảm biến selet, encoder selet, công tắc hành trình selet

Hiện nay chúng tôi đang phân phối các dòng sản phẩm thương hiệu Selet tại Việt Nam

Cảm biến Selet OCV80/D – M12 cylindrical series – Diffuse type version
Cảm biến Selet OCV80/B – M12 cylindrical series – Beam type ( Sender + Receiver ) 4000 mm
Cảm biến Selet OCV81/D – M18 cylindrical series – Diffuse type versions
Cảm biến Selet OCV81/C – M18 cylindrical series – Reflex type with rear reflector
Cảm biến Selet OCV81/B – P – M18 cylindrical series – Beam type ( Sender + Receiver )
Cảm biến Selet OCV81P/C – M18 cylindrical series – Polarized reflex type with rear reflector
Cảm biến Selet OCV81S/D – M18 cylindrical series – Diffuse type with suppression photoelectric versions

Cảm biến Selet OCV81/F – M18 cylindrical series – Optic fiber type versions
Cảm biến Selet OCV81/DF – M18 cylindrical series – Diffuse focused type versions
Cảm biến Selet OCV81K/D – M18 cylindrical series – 10 kHz switching frequency diffuse type versions
Cảm biến Selet OCV81K/C – M18 cylindrical series – 10 kHz switching frequency reflex type with rear reflector
Cảm biến Selet OCV81K/B – P – M18 cylindrical series – 10 kHz switching beam type ( Sender + Receiver )
Cảm biến Selet OCV88/D – M18 cylindrical multifunction series – Diffuse type versions
Cảm biến Selet OCV88/C – M18 cylindrical multifunction series – Reflex type with rear reflector
Cảm biến Selet OCV88/B – P – M18 cylindrical multifunction series – Beam type ( Sender + Receiver )
Cảm biến Selet OCV91/D – M18 cylindrical with NO / NC programmable series – Diffuse type versions
Cảm biến Selet OCV91/C – M18 cylindrical with NO / NC programmable series – Reflex type with rear reflector
Cảm biến Selet OCV91/B – P – M18 cylindrical with NO / NC programmable series – Beam type ( Sender + Receiver )
Cảm biến Selet OCV18/D0 – Plastic M18 cylindrical with NO / NC programmable series – Diffuse type versions
Cảm biến Selet OCV18/C – Plastic M18 cylindrical with NO / NC programmable series – Reflex type versions
Cảm biến Selet OCV18/D3 – Plastic M18 cylindrical with NO / NC programmable series – Diffuse type versions – 600 mm sensing distance
Cảm biến Selet OCV30/D2 – M18 cylindrical compact series – Diffuse type versions
Cảm biến Selet OCV30/C – M18 cylindrical compact series – Reflex type with rear reflector
Cảm biến Selet OCV30/B – P – M18 cylindrical compact series – Beam type ( Sender + Receiver )
Cảm biến Selet OCV87/D – M30 cylindrical series – Diffuse type versions
Cảm biến Selet OCV87/C – M30 cylindrical series – Reflex type with rear reflector
Cảm biến Selet OCV84/D – 35 x 49 x 17 mm block type series – Diffuse type versions
Cảm biến Selet OCV84/C – 35 x 49 x 17 mm block type series – Reflex type with rear reflector
Cảm biến Selet OCV84/B – P – 35 x 49 x 17 mm block type series – Beam type ( Sender + Receiver )
Cảm biến Selet OCV51/D – 29 x 40 x 15 mm block type – Diffuse type versions
Cảm biến Selet OCV51/C – 29 x 40 x 15 mm block type – Reflex type with rear reflector
Cảm biến Selet OCV51/B – P – 29 x 40 x 15 mm block type – Beam type ( Sender + Receiver )
Cảm biến Selet OCV52/D – 40 x 29 x 15 mm block type – Diffuse type versions
Cảm biến Selet OCV52/C – 40 x 29 x 15 mm block type – Reflex type with rear reflector
Cảm biến Selet OCV52/B – P – 40 x 29 x 15 mm block type – Beam type ( Sender + Receiver )
Cảm biến Selet OCV50/D – 50 x 50 x 18 mm block type – Diffuse type versions
Cảm biến Selet OCV50/C – 50 x 50 x 18 mm block type – Reflex type with rear reflector
Cảm biến Selet OCV50/C1 – 50 x 50 x 18 mm block type – Reflex type with rear reflector – Long sensing distance
Cảm biến Selet OCV50/B – P – 50 x 50 x 18 mm block type – Beam type ( Sender + Receiver )
Cảm biến Selet OCV86/D – 96 x 81 x 36 mm block type – Diffuse type versions
Cảm biến Selet OCV86/C – 96 x 81 x 36 mm block type – Reflex type with rear reflector
Cảm biến Selet OCV86/B – P – 96 x 81 x 36 mm block type – Beam type ( Sender + Receiver )
Cảm biến Selet FOV – Fork type series – Slot depth 45 mm
Cảm biến Selet FOM – Fork type series – Slot depth 85 mm
Cảm biến Selet FOV03 – Fork type 3 mm slot width series – Teach-in key for programming and setting versions
Cảm biến Selet FOV03_R – Fork type 3 mm slot width series – Trimmer for programming and setting versions
Cảm biến Selet OCV81/600 – M18 cylindrical with analog output series
Cảm biến Selet OCV87/1600 – M18 cylindrical with analog output series
Cảm biến Selet OCV50/1500 – 50 x 50 x 18 mm block type with analog output series
Cảm biến Selet OLC18/DP2 – Ctlindrical M18 for colour detection series – RGB type – Diffuse type
Cảm biến Selet OLC18/FP2 – Cilindrical M18 for colour detection series – RGB type – Diffuse type with fiber optical
Cảm biến Selet OLT84/B – P – 35 x 49 x 17 mm block typew series – Stopper detection – Beam type (sender + receiver) version
Cảm biến Selet OCV04-10 – Beam type for control area series – Height 100 mm
Cảm biến Selet OCV04-20 – Beam type for control area series – Height 200 mm
Cảm biến Selet OCV04-40 – Beam type for control area series – Height 100 mm
Cảm biến Selet OCV04-45 – Beam type for control area series – Height 450 mm
Cảm biến Selet QOV01 – Frame light – 150 x 150 mm size
Cảm biến Selet QOV02 – Frame light – 150 x 300 mm size
Cảm biến Selet OCV54/D0 – Diffuse type version – 300 mm sensing distance
Cảm biến Selet OCV54/D3 – Diffuse type version – 500 mm sensing distance
Cảm biến Selet OCV54S/D – Background suppression type version – 100 mm sensing distance
Cảm biến Selet OCV54/C – Reflex with rear reflector type version – 8000 mm sensing distance
Cảm biến Selet OCV54P/C – Polarized reflex version – 2000 mm sensing distance
Cảm biến Selet OCV54P/C5 – Polarized reflex version – 5000 mm sensing distance
Cảm biến Selet OCV54/KPR – Beam (Sender + Receiver) version – 12000 mm sensing distance
Cảm biến Selet OCV55/D – 29 x 40 x 15 mm block type – Diffuse type versions
Cảm biến Selet OCV55/C – 29 x 40 x 15 mm block type – Reflex type with rear reflector
Cảm biến Selet OCV50T/C – D.c. 50 x 50 x 18 mm block type

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199