Nhà phân phối Vester

đại lý vester | nhà phân phối vester | cảm biến vester | đại lý PMI-10-10/P | cảm biến 6312-00000-0002

Infrared fork light barriers:
PMI series 6 mm 3 pin M8
with open cable end
4 pin M12
5 pin M16
PDI series 6 mm 3 pin M8
6 mm with open cable end
PXI series 3 pin M8
PSI series
constant light trigger
8 mm 3 pin M8
PSI series
chopped light trigger
8 mm 3 pin M8
PKI series 10 mm 3 pin M8
10 mm 3 pin M8
Redlight fork light barriers:
PSV series 8 mm 3 pin M8
Laser fork light barriers:
PSL series 8 mm 3 pin M8
PKL series 10 mm 3 pin M8
Split IR light barriers:
PGI series 3 pin M8
Split laser light barriers:
PGI-L series 3 pin M8
Single-beam light barriers plug-in type – S2 with separate amplifier S2-…
Infrared fork light barriers w/o amplifier:
PM-S2 series 6 mm 7 pin S2
PE-S2 series 6 mm 7 pin S2
PS-S2 series 8 mm 7 pin S2
PS-S2 series
with cleaning nozzles
8 mm 7 pin S2
Split infrared light barriers w/o amplifier:
PG-4-S2 / PG-M5-S2
Circular housing 4 mm / M5
4/7 pin S2
PG-6-S2 / PG-M8-S2
Circular housing 6 mm / M8
4/7 pin S2
PG-F1-S2
Flat housing F1
4/7 pin S2
PG-F2-S2
Flat housing F2
4/7 pin S2
Split laser light barriers w/o amplifier:
PGL-8-S2
Circular housing
8 mm 4/7 pin S2
Chopped light amplifiers:
S2-W-4-P2 4 pin M12
S2-W-5-P2 5 pin M16
Pulse amplifiers:
S2-D-4-P 4 pin M12
S2-D-5-P 5 pin M16
Single-beam light barriers with separate chopped light or pulse amplifier
Split infrared light barriers:
PG-4 / PG-M5
Circular housing 4 mm / M5
PG-6 / PG-M8
Circular housing 6 mm / M8
PG-F1
Flat housing
PG-F2
Flat housing
Split laser light barriers:
PGL
Circular housing 8 mm
Dual-beam light barriers
Infrared fork light barriers with separate amplifier:
PZ series 8 mm 4 pin M12
Red light fork light barriers with built-in amplifier:
PZV series 10 mm 4 pin M8
Multi-beam light barriers with built-in amplifier
Infrared fork light barriers:
PBI series 10 mm 3 pin M8
Infrared frame light barriers:
PRI series 15 mm 4 pin M12
PRX series 15 mm 4 pin M12
Multi-beam light barriers with separate amplifier
Infrared fork light barriers:
PB series 8 mm 4 pin M12 /
5 pin M16
Infrared frame light barriers:
PR series 15 mm 4 pin M12 /
5 pin M16
Infrared bar light barriers as sag control:
DHS 801 / 1601 series 5 pin M12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *