Cảm biến BI5-S18-AP6X-H1141-S100

Hãng sản xuất: Turck