Cảm biến LU83-5101

đại lý flowline | nhà phân phối flowline | cảm biến mức flowline
Cảm biến LU80-5101 3m (9.8′) range, 1″ NPT
Cảm biến LU80-5161 3m (9.8′) range, 1″ G
Cảm biến LU81-5101 5.5m (18.0′) range, 2″ NPT
Cảm biến LU81-5161 5.5m (18.0′) range, 2″ G
Cảm biến LU83-5101 8m (26.2′) range, 2″ NPT
Cảm biến LU83-5161 8m (26.2′) range, 2″ G
Cảm biến LU84-5101 10m (32.8′) range, 2″ NPT
Cảm biến LU84-5161 10m (32.8′) range, 2″ G

đại lý LU83-5101 | nhà phân phối LU83-5101 | đại lý LU81-5101

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *