Cảm biến PMI-10-10/P

đại lý PMI-10-10/P | nhà phân phối PMI-10-10/P | cảm biến 6312-00000-0002 | đại lý vester | nhà phân phối vester | cảm biến vester

Specifications
Circuit Constant light trigger
Operating voltage min. 12 VDC
  max. 30 VDC
Current consumption max. 60 mA
Mode of operation static
Output with LED PNP
Function dark switching (with accessory AS10-U/4: external bright/dark function)
Load current 500 mA
Repeating accuracy < 0,02 mm
Frequency > 1 KHz
Temperature range min. 0 °C
  max. 60 °C
EMC according to 2004/108/EG IEC 801… CE
System of protection IP 65
Resolution Part diameter 0,4 mm
Fork width A 10 mm
Fork depth B 10 mm
Gabellichtschranke mit 3-poligem Stecker M8
Bestellnummer Typ Auflösung
Teile-Durchmesser
Gabelweite A Gabeltiefe B
    [mm] [mm] [mm]
6311-00000-3002  PMI-5-10/3-P 0,3 5 10
6312-00000-3002  PMI-10-10/3-P 0,4 10 10
6320-00000-3002  PMI-10-20/3-P 0,4 10 20
6317-00000-3002  PMI-10-30/3-P 0,4 10 30
6304-00000-3002  PMI-20-10/3-P 0,6 20 10
6324-00000-3002  PMI-20-20/3-P 0,6 20 20
6313-00000-3002  PMI-20-30/3-P 0,6 20 30

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *