Cảm biến SPXCDXSO1SS

Cảm biến SPPPXXF1SS – 0-100%LEL – OBSOLETE – 3532-201 SPXCDXSFXSS
Cảm biến SPPPXXC1SS – 0-200ppm CO – OBSOLETE – 3532-205 SPXCDXSCXSS
Cảm biến SPPPXXC2SS – 0-500ppm CO – OBSOLETE – 3532-205 SPXCDXSCXSS
Cảm biến SPPPXXH1SS – 0-50ppm H2S – OBSOLETE – 3532-204 SPXCDXSHXSS
Cảm biến SPPPXXH2SS – 0-20ppm H2S – OBSOLETE – 3532-204 SPXCDXSHXSS
Cảm biến SPPPXXH3SS – 0-100ppm H2S – OBSOLETE – 3532-204 SPXCDXSHXSS
Cảm biến SPPPXXG1SS – 0-1000ppm H2 – OBSOLETE – 3532-205 SPXCDXSFXSS
Cảm biến SPPPXXO1SS – 0-25%v/v O2 – OBSOLETE – 3532-203 SPXCDXSO1SS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

090 423 1199
Zalo: 090 423 1199 SMS: 090 423 1199