Placeholder

Cảm biến PT4626-35MPA-6/18

in stock

Mô tả

Cảm biến DYNISCO PT4626-35MPA-6/18

Thông số kỹ thuật cảm biến PT4626-35MPA-6/18:

T4624/ TPT4634
(4-20mA)

PT4625/ TPT4635
(0-5 VDC)
(1-6 VDC)

PT4626/ TPT4636
(0-10 VDC)
(1-11 VDC)

5C
0-500
3
4
6
9
12
3″
4″
6″
9″
12″
18
18″
7.5C
0-750
1M
0-1,000
1.5M
0-1,500
3M
0-3,000
5M
0-5,000
7.5M
0-7,500
10M
0-10,000
15M
0-15,000
20M
0-20,000
30M
0-30,000

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cảm biến PT4626-35MPA-6/18”

Cảm biến PT4626-35MPA-6/18 - Cảm biến, cảm biến quang, cảm biến từ, cảm biến tiệm cận
Placeholder

Cảm biến PT4626-35MPA-6/18

in stock

Mô tả

Cảm biến DYNISCO PT4626-35MPA-6/18

Thông số kỹ thuật cảm biến PT4626-35MPA-6/18:

T4624/ TPT4634
(4-20mA)

PT4625/ TPT4635
(0-5 VDC)
(1-6 VDC)

PT4626/ TPT4636
(0-10 VDC)
(1-11 VDC)

5C
0-500
3
4
6
9
12
3″
4″
6″
9″
12″
18
18″
7.5C
0-750
1M
0-1,000
1.5M
0-1,500
3M
0-3,000
5M
0-5,000
7.5M
0-7,500
10M
0-10,000
15M
0-15,000
20M
0-20,000
30M
0-30,000

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cảm biến PT4626-35MPA-6/18”